mps-solutions logo med baggrund
FORSIDE | ydelser

ydelser

energimægling

jeres 100% uafhængige energimægler

dette indebærer først og fremmest, at indgår vi samarbejde, så arbejder jeg 100% for jer – jeg plejer at sige, at jeg er jeres virtuelle medarbejde, I ikke lægger mærke til i dagligdagen, men som alligevel holder øje med markederne, risici og muligheder for jer og opdaterer jer løbende

Jeg forhandler indkøbsaftaler på jeres vegne på el, naturgas, flaskegas eller flydende gas og udfører ligeledes forhandlinger om aftalevilkår, betalingsbetingelser mm

Med købet af Go2Green Energy ApS har jeg sikret et gennemarbejdet værktøj til optimeret køb af grøn strøm fra certifikater samt spotprisaftaler. Så vil I med i den grønne retning, så tag mig med. Så I er sikre på at aftalen er fornuftig og I ikke risikerer greenwashing.

Ligeledes kan jeg deltage i forhandlinger om PPA-aftaler – hvor I altså går direkte ind og køber en del af eller anpart i en produktionskilde, og dermed kan profilere jer i en grøn retning via fornybar energiproduktion

virksomhedsrådgivning

ekstra erfaring på holdet

Har I brug for et ekstra sæt øjne, med stor brancheerfaring, kan jeg benyttes som ekstern konsulent for på den måde at bidrage til, at I lykkes med netop jeres projekt og drømme – vi lykkes sammen

Jeg kan indgå som mægler mellem jer og nuværende leverandør, skulle I ende i en situation, hvor parterne har svært ved at enes om delelementer af en aftale eller andet.

mps-solutions kan også indgå eller hyres til direkte at forhandle med leverandører af varmepumper, solceller eller anden form for grøn investering – fx investering i andele af solcelleparker mm.

Hyr mig til en midlertidig opgave

Såfremt I mangler ekspertviden indenfor energiens verden til en opgave, eller måske står med akut brug for en indkøber generelt, kan jeg hyres ind på en form for klippekortsordning, hvor I betaler mig en timeløn, og alt efter opgavernes omfang, kan vi selvfølgelig løbende forhandle denne timelønssats.

detektivarbejde

lad mig se jeres fakturaer igennem for fejl

Det er et reelt problem, at mange energiselskaber har systemer, der ikke altid fungerer korrekt. Det fører til fejlafregninger – og altså til, at man som kunde betaler en andre priser end aftalt i aftalerne.

Selv med en fastpris-kontrakt, kan der ske fejlafregninger, hvor man fx i stedet afregnes spotpriser, månedsgennemsnit eller på anden vist fejlopkræves.

Det tager dog ikke lang tid for mig at tjekke jeres regninger igennem, og det kan betyde rigtig mange penge med de galopperende energipriser.

mps-solutions kan hyres til en midlertidig opgave med at se jeres leverandører over skuldrene, og altså give jer mere sikkerhed for, at I rent faktisk betaler det, I har aftalt.

omlægning fra én aftale til en anden

Vil I skifte fra fx spot til fastpris, kan I ofte have brug for uvildig rådgivning. Samtidig kan jeg assistere, såfremt jeres nuværende leverandør ikke honorerer en eventuel klausul i jeres kontrakt omkring denne konverteringsret.

Med krigen i Ukraine, er mange el- og naturgasselskaber stoppet med at sælge til faste priser på både el og gas. Men står det i jeres kontrakt, at I har mulighed for at konvertere fra spot til fast, er det noget leverandøren bør honorere.

Skulle I møde modstand, står mps-solutions klar til at forhandle på jeres vegne. Vi forsøger at få jeres nuværende leverandør i tale, men ønsker de hellere at slippe jer, bistår jeg gerne med at finde en leverandør, som vil mere.

vi kan mere sammen

Når vi spiller hinanden gode på netop vores forskellige kernekompetencer, behøver vi ikke alle jagte det samme. Netop derfor har jeg en del erfarne samarbejdspartnere rundt i hele landet. Jeg er stadig 100% uafhængig i alle forhold, og tjener altså ikke på deres eventuelle salg.

Jeg er 100% mine kunders medspiller – men jeg har masser gode kontakter, så I ofte ikke behøver lede.

hv-spørgsmål

Spørgsmål til energimægleren

Nogle spørgsmål går igen – dem forsøger jeg at besvare her

Hvorfor benytte mps-solutions som energimægler?

Jeg tror på vi alle kan mere, når vi samarbejder. Derfor tilbyder jeg min ekspertise indenfor de finansielle markeder og energimarkederne i særdeleshed. På denne måde kan I få mig på holdet, selvom I ikke hyrer en hel medarbejder til det

Energimarkederne er komplekse, og består af over 50 leverandører alene i Danmark. Dem holder jeg styr på for jer, og samtidig sparer I tid, ressourcer og forhåbentligt noget på bundlinjen gennem vores samarbejde.

Hvilken leverandører finder du til os?

Som nævnt ovenfor, findes utrolig mange udbydere i Danmark. Nogle tilbyder el, andre naturgas eller flaskegas og andre et mix. Det er min opgave at holde mig orienteret om, hvilke leverandører, der er skarpe i netop denne periode, og derudover gøre rejsen hen til en ny og forbedret indkøbsaftale for jeres virksomhed så let og smidig som muligt.

Det er altså ikke blot én standardvirksomhed, der bliver jeres fremtidige leverandør. Jeg er altid 100% uvildig, og tjener altså ikke på at anbefale det ene selskab over det andet – jeg lykkes kun, ved at sørge for I får så god aftale som muligt.

Hvad skal vi gøre?

Det er altid jeres ansvar at gennemlæse og acceptere de enkelte aftaler med leverandørerne. Det er jer, der er den egentlige køber af energien, mens jeg sørger for at finde rette aftale til jer til de rette priser og med rette betingelser på optimerede tidspunkter.

Jeg er dog altid med jer hele vejen, fra aftaleindgåelse og til den enkelte kontrakt udløber. Så I har rådgiveren lige ved hånden.