Alt er usikkert med Putin – 14. marts 2022

Alt er usikkert med Putin og markederne er voldsomme. Store spring op, og dage som i dag med lidt lavere priser pga. forhåbninger om skred i forhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Et massivt pres på omstilling fra gas til smartere løsninger og bekymringer for inflation og stigende renter. Som jeg oplever markedet pt, er årskontrakterne fra 2023 og frem stabile. Der kommer ikke samme skvulp som i indeværende år – dér er timing altafgørende, såfremt man ønsker at prissikre.

Elmarked

Jeg ser fortsat potentiale i de lange kontrakter – jeg tror på de er for lave, om end de er kommet med opad. En del er allerede afdækket for en del af perioderne, så det er jo fornuftigt. Man kan dog stadig overveje yderligere. Selv årene 26+27 kunne være en ide – idet de ligger på niveau med 2025.

Med tilskynding til elektrificering qua de store prisstigninger på naturgas, vil der potentielt også komme et pres på elpriserne fra den front.

Selvom jeg håber prissikring af resten af 2022 ikke er helt så presserende mere, tror jeg fortsat der er muligheder i at afdække på dage med store prisfald. Selvom krigen i Ukraine skulle ende, tror jeg ikke nødvendigvis EU blot åbner hanerne for russisk gas dagen efter. Det kan tilmed være en mulighed – at samle op, når der forhåbentlig kommer et stop for krigen. Olkiluoto 3 – kernekraft- / atomkraft – i Finland er kommet online i en 3-4 måneders testperiode og vil producere 3-4 TWh.

Fauna Energi er på randen af konkurs ovenpå den seneste usikkerhed og volatilitet (ikke en leverandør jeg har anbefalet, da de også har flere politianmeldelser bag sig)

Elpriser marts 2022
Elpriserne er lidt ned fra toppen

Gasmarkedet

Er præget af enorm usikkerhed omkring situationen med russisk gas eller stop deraf. Spreadet mellem TTF-gas i Holland og gas leveret i Tyskland er steget til 5-8 EUR (ligger normalt omkring 0), mens der yderligere er 4 EUR op til gas leveret i DK (normalt mellem -0,5 EUR til 1,5 EUR).

Så igen et marked i stor usikkerhed pt. Flowet fra Rusland er pt stabilt, på trods af krigen i Ukraine. Det kræver sit at stoppe det flow. Der ses dog forhøjet import af LNG (flydende gas)

Øvrige finansielle nyheder

CO2 havde et stort dyk i prisen, mens kul steg med raketfart. Nu er det omvendt reaktion – kul ned CO2 op. Renterne stiger fortsat. 3% lån på trapperne. Inflationsfrygt er fortsat til stede. Aktierne er kommet stærkt væk fra bunden – om end stadig noget ned ift. før Ruslands invasion i Ukraine. Oliepriserne er kommet lidt ned fra toppen – hvilket ses helt ude på standerne. Vejret tenderer mod lunere temperaturer og øget nedbør i norden, hvilket lægger låg på spotpriserne pt.

Bonus-info

Strøm på Sjælland har historisk ligget over Jylland/Fyn. Dette ser jeg et klart skifte i pt. Noget som vil fortsætte, idet især Jylland/Fyn udbygger kabler i årene frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

EL
NATURGAS
MARKEDSKOMMENTARER
FAKTA
FILOSIFISKE FINURLIGHEDER
SAMARBEJDER
EL
EL
NATURGAS
MARKEDSKOMMENTARER
FAKTA
FILOSIFISKE FINURLIGHEDER
SAMARBEJDER